Sophie Løhde

Politisk ordfører og medlem af Folketinget for Venstre

Mærkesager


Bedre vilkår for patienter og personale i sundhedsvæsenet

Et trygt og godt sundhedsvæsen er noget af det vigtigste for os alle. Vi skal have mere nærhed, sammenhæng og højere kvalitet. Venstre vil investere massivt i vores fælles sundhedsvæsen. Vi foreslår bl.a. flere læger, ekstra akutberedskaber, flere lokale sundhedshuse, 2.000 ekstra sygeplejersker og stærkere patientrettigheder.

En fast og fair udlændingepolitik

Venstre er garant for en fast og fair udlændingepolitik. Vi har styr på asyltilstrømningen til Danmark, og langt flere indvandrere er kommet i arbejde. Det betyder, at vi kan bruge flere penge på velfærd frem for højere sociale ydelser til arbejdsløse indvandrere og flygtninge. Samtidig skal Danmark være åbent for dem, der kan og vil forsørge sig selv. Danske virksomheder har nemlig brug for dygtig udenlandsk arbejdskraft, så vi kan fastholde det økonomiske opsving.

En grøn og bæredygtig fremtid

Danmark skal være uafhængig af olie og kul, og hele vores elforbrug skal dækkes af vedvarende grøn energi i 2030. På sigt skal Danmark være helt klimaneutral. Det kræver en fortsat ambitiøs grøn omstilling. Vi vil bl.a. opføre flere havvindmølleparker, investere massivt i energiforskning og bedre beskyttelse af vores drikkevand. Transportsektoren skal også være langt grønnere. Om kun 12 år vil vi stoppe salget af nye diesel- og benzinbiler, og i 2030 skal én million biler være klimavenlige.

Velfærdsløfte: 69 mia. kr. til mere og bedre velfærd

Vi går til valg på et velfærdsløfte til danskerne. Vi vil investere 69 mia. kr. ekstra i velfærden frem mod 2025 – vel og mærke uden at hæve skatten. Dermed vil velfærden krone for krone følge med de stigende udgifter til bl.a. flere børn og ældre. For der skal der være mere tid til pleje og omsorg for vores ældre. Og der skal være bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver.

Det skal fortsat kunne betale sig at arbejde

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Sådan er det i dag, og sådan skal det også være fremover. Desværre vil de røde partier afskaffe kontanthjælpsloftet. Det betyder, at gevinsten ved at tage et arbejde stort set vil forsvinde. Vi vil sikre, at endnu flere danskere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Det giver os bedre mulighed for at investere i vores fælles velfærd.

Tidlig tilbagetrækning for nedslidte – uanset faggruppe

Vi leverer løsninger hen over midten i dansk politik. Med pensionsaftalen foreslår vi en ny seniorpension, som giver alle nedslidte danskere ret til en værdig tilbagetrækning. Uanset om man er murer, sygeplejerske, frisør, lærer eller noget femte. Samtidig hæver vi beløbet for, hvor meget seniorer kan tjene uden at blive modregnet i folkepension og forhøjer den skattefri seniorpræmie.