Sophie Løhde

Folketingsmedlem og innovationsminister

Vi skal turde tænke nyt

Bragt i Nordjyske 4. marts 2019

Vi har i dag et stærkt sundhedsvæsen, der de seneste 15-20 år har gennemgået en kolossal udvikling. Ventelisterne er blevet kortere, langt flere overlever en kræft-eller hjertesygdom, og patienterne har fået styrket deres rettigheder.

Den positive udvikling er imidlertid ikke kommet af sig selv. Den er et resultat af, at de mange dygtige læger, sygeplejersker, sosu-medarbejdere og andet sundhedspersonale har leveret en kæmpe arbejdsindsats til gavn for patienterne, samtidig med at vi fra politisk side har prioriteret og investeret massivt i vores sundhedsvæsen.

VI BRUGER flere penge på sundhedsvæsnet end nogensinde før. Siden Venstre-regeringen tiltrådte i sommeren 2015 har vi løftet sundhedsvæsenet med mere end 6 mia. kr. Og i samme periode er der ansat 1000 ekstra læger og 500 flere sygeplejersker.

Alligevel oplever mange medarbejdere på sygehusene et stigende pres, bl. a. fordi der er flere ældre og patienter med kroniske lidelser som fx diabetes og KOL. Og i takt med at der kommer endnu flere ældre og kronikere, vil sygehusene fremover blive sat under ekstra pres.

HVIS VI skal ruste sundhedsvæsnet til fremtiden, skal vi turde tænke nyt og tage de næste store skridt. For vi løser ikke problemerne ved at gøre mere af det samme. Derfor har vi i regeringen fremlagt et sundhedsudspil, der skal skabe et sundhedsvæsen med mere nærhed, bedre sammenhæng, højere kvalitet og endnu stærkere patientrettigheder.

Vi vil skabe flere og bedre sundhedstilbud tættere på danskerne for at sikre, at flere kan få behandling tæt på deres hjem for lidelser, der ikke behøver at blive behandlet på et sygehus langt væk. Det vil også frigøre tid og ressourcer til personalet på sygehusene.

VI ER fuldt ud bevidste om, at det vil koste penge. Derfor vil vi også som en del af vores udspil afsætte seks mia. kr. i en ny Nærhedsfond, der skal give et ekstraordinært løft til det nære sundhedsvæsen.

Pengene - der kommer ud over de midler, der ellers vil blive afsat til sundhedsområdet de kommende år - skal bl.a. bruges til mere sundhedspersonale i kommunerne, flere ambulancer og akutlægebiler i de områder, hvor behovet er størst, og til at bygge nye, moderne sundhedshuse, hvor eksempelvis læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre kan tilse og behandle patienter under samme tag.

VI ØNSKER også bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet. I dag er der nemlig alt for mange, som oplever, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver, og efterlyser, at deres behandlingsforløb hænger ordentlig sammen. Derfor vil vi bl.a. etablere 21 nye sundhedsfællesskaber, som skal bygges op om akutsygehusene og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger.

VI SKAL også sikre, at patienter overalt i Danmark kan få en tryg behandling af høj kvalitet. Det skal ikke være dit postnummer, der afgør, hvilken behandling du får i sundhedsvæsnet.

Vi vil derfor bl. a. lave en ny, national kvalitetsplan, som skal løfte og ensarte kvaliteten i kommunernes sundhedstilbud og i almen praksis.
Samtidig vil vi styrke patientrettighederne ved bl.a. at forpligte sygehusene til at anvise andre behandlingstilbud, hvis ikke de kan tilbyde behandling inden for de gældende frister. Og ved at udvide patientrettighederne til at gælde hos de praktiserende speciallæger, så man også her kan få hurtig udredning og behandling som på sygehusene.

DER SKAL også flere varme hænder til. Vi vil derfor bl.a. optage 2.000 ekstra sygeplejersker og uddanne flere praktiserende læger, som der i dag er mangel på.

Med vores udspil har vi fremlagt et gennemarbejdet og ambitiøst forslag til, hvordan vi fremtidssikrer vores sundhedsvæsen.

Nu går vi i gang med forhandlinger med Folketingets partier, og jeg håber, at der vil være politisk opbakning til at gøre sundhedsudspillet til virkelighed. Det fortjener både patienterne, de pårørende og sundhedspersonalet.