Sophie Løhde

Politisk ordfører og medlem af Folketinget for Venstre

Vi skal styrke hjælpen til dem, der har det sværest

Bragt i Frederiksborg Amts Avis 17. oktober 2018


Et stærkt velfærdssamfund skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Derfor er det et paradoks, at de mennesker, der har det allersværest, også er dem, der møder den tætteste regeljungle.

I Danmark har vi på mange måder et af verdens bedste velfærdssamfund. Alligevel er der mennesker, som hver dag falder igennem systemerne. Mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet og hver dag kæmper med både sociale, uddannelses- og sundhedsmæssige problemer.


Det kan være den langtidsledige mor med to børn, der er i en svær situation med angst og depression, og som derfor modtager psykologhjælp, jobtræning og støtte i hjemmet. Eller det kan være den unge mand, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af misbrug og derfor modtager misbrugsbehandling og mentorstøtte.

Et stærkt velfærdssamfund skal måles på, hvordan vi behandler de svageste.
Derfor er det et paradoks, at de mennesker, der har det allersværest, også er dem, der møder den tætteste jungle af regler, kontaktpersoner, handleplaner og tilbud, når de møder den offentlige sektor.

I dag oplever alt for mange borgere og familier med komplekse problemer et tungt offentligt system med ukoordinerede og usammenhængende forløb. Resultatet er borgere, der bliver tabt mellem systemerne, der ikke hænger sammen. Det skaber frustration for den enkelte borger, men også for medarbejderne i den offentlige sektor, der hver dag går på arbejde for at hjælpe borgerne med at få et bedre og mere selvstændigt liv.

Gør noget ved det
I mange år har vi politikere talt om, at der er et stort behov for at få tænkt social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedspolitikken bedre sammen. Og nu gør vi noget ved det.

Derfor kommer regeringen nu med en ny reform »Sammen med borgeren -en helhedsorienteret indsats«, der skal gøre grundlæggende op med den måde, som den offentlige sektor møder borgerne på. Der er nemlig behov for, at hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte borger eller families samlede problemer og ressourcer.

I reformen skaber vi derfor også en helt ny hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder.

Den nye hovedlov skal skabe rammerne for at skabe en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Hovedloven vil også betyde, at borgere og familier med komplekse problemer får én samlet indgang til den offentlige sektor. Der skal kort sagt være mindre silo og mere sammenhæng.

Det betyder, at vi sætter borgeren og ikke systemer og regler i centrum. Sådan hjælper vi bedst de borgere, der har det svært.