Sophie Løhde

Sundhedsordfører og Næstformand for Venstres Folketingsgruppe

Innovation er nøglen til vækst og velfærd

Bragt i Frederiksborg Amts Avis 3. december 2018

»Min intuition har altid været, at det, der skaber vækst i det lange løb, er innovation. Og at det offentlige ikke er innovativt«. 

Sådan sagde Kevin Hassett, cheføkonom i Det Hvide Hus, da han forleden besøgte Danmark.

Ifølge Hassett burde Danmark ikke klare sig så godt, som det er tilfældet, fordi vi efter hans mening har et for stort offentligt forbrug. Alligevel har vi et af verdens allerbedste samfund, danskerne er blandt de lykkeligste folkefærd i verden, og vi er til og med konkurrencedygtige. Det er et paradoks, og det burde ifølge de økonomiske teorier ikke kunne lade sig gøre, hævder Hassett.

Vi er humlebien, som ikke burde kunne flyve. Når vi alligevel kan holde os i luften, mener han, at forklaringen er, at den offentlige sektor i Danmark har fundet veje til at samarbejde med private aktører om velfærdsydelser.

Set gennem en amerikansk cheføkonoms briller er det altså overraskende, at vi på trods af et højt offentligt forbrug kan skabe vækst og opretholde vores velfærd. For os danskere er det en knap så stor overraskelse.

Vi ved, at en af hovedårsagerne til vores stærke velfærd og konkurrenceevne er, at vi er gode til at arbejde på tværs af den offentlige og private sektor. Samarbejdet er nemlig med til at gøre os innovative. Og det er vi også nødt til at være. For i Danmark kan vi ikke konkurrere på lønninger, men vi kan få nye ideer, udvikle nye produkter og derigennem være med til at skabe nye brancher. Det er der flere eksempler på.

Udvikling af ny medicin
Tag eksempelvis medicinalindustrien, hvor offentlige sygehuse i samarbejde med private virksomheder bl.a. med afsæt i sundhedsdata samarbejder om at forbedre eksisterende medicin eller udvikle ny, som kan bekæmpe eller måske helt kurere sygdomme, vi i dag er forsvarsløse over for.

Også inden for vindenergi har vi opnået markante resultater bl.a. takket være en innovativ branche og et samspil mellem den offentlige og private sektor. To af verdens førende vindmølleproducenter, der kan bidrage til at bremse den globale opvarmning, ligger i Danmark.

De to industrier gør ikke bare en positiv forskel for patienterne og klimaet. De skaber også vækst og danske arbejdspladser. Til sammen er der beskæftiget ca. 60.000 mennesker inden for de to brancher, som sidste år eksporterede for omkring 147 mia. kr. Det svarer til mere end 20 procent af Danmarks samlede vareeksport. Det er ikke kun inden for vindenergi og lægemidler, at vi kan gøre os gældende. Vi er også gode til andre ting, f.eks. digitalisering, og det kan åbne døre i udlandet.

I disse år er flere lande - deriblandt Tyskland - nemlig i gang med at digitalisere deres offentlige sektor, så borgerne f.eks. slipper for at skulle møde op på et kommunekontor, hver gang de skal i kontakt med det offentlige.

Og på det område har vi virkelig noget at tilbyde, for vi er en digital frontløber. I mere end 15 år har vi arbejdet med digitalisering i den offentlige sektor, og i dag er vi blandt de allerbedste. Ja, FN har faktisk kåret Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering.

Digital kommunikation
Førstepladsen er bl.a. kommet i hus, fordi det er lykkedes at gøre hovedparten af den offentlige kommunikation med borgere og virksomheder digital og i samarbejde med den private sektor udvikle digitale selvbetjeningsløsninger.

Sammen med finanssektoren har vi eksempelvis udviklet NemID, der gør det muligt på en sikker og nem måde at læse digital post fra det offentlige, bruge netbanker og andre digitale løsninger. Tyskerne ser misunderligt på sådanne digitale løsninger, og det giver danske it-virksomheder mulighed for at få foden inden for på det attraktive tyske marked.

For nylig har jeg derfor været i Berlin sammen med flere af mine ministerkolleger og en dansk erhvervsdelegation for at gøre opmærksom på, at vi i Danmark har opskriften på, hvordan man lykkes med at sætte strøm til den offentlige sektor.

Hvis vi skal holde os svævende i fremtiden, er det nødvendigt, at vi tør tænke nyt og videreudvikler vores velfærd.

Det har vi med succes gjort på bl.a. sundhedsområdet, hvor den offentlige og private sektor i fællesskab har hævet kvaliteten i sundhedsvæsnet til gavn for patienterne. Det er bl.a. et resultat af, at vi fra politisk hold har investeret markant i vores sundhedsvæsen og givet danskerne en række stærke patientrettigheder.

Også inden for andre velfærdsområder kan man med fordel inddrage private aktører. Det er bl.a. derfor, at vi i regeringen på baggrund af en bred politisk aftale har fremsat et lovforslag om at etablere en ny social investeringsfond.

Til gavn for de udsatte
Den nye fond skal bl.a. være med til at udvikle og modne nye indsatser, som kan udbredes til gavn for eksempelvis udsatte mennesker, der slås med ledighed eller sociale problemer. Der er nemlig behov for at gå nye veje. For selvom vi alene på socialområdet hvert år bruger ca. 45 mia. kr., så må vi desværre konstatere, at vi i dag ikke altid er gode nok til at hjælpe de mennesker, der har brug for en støttende hånd i ryggen.

Med fonden vil vi derfor gøre det muligt for blandt andre kommuner at indgå partnerskaber med f.eks. pensionsselskaber, virksomheder og almennyttige fonde, der ønsker at investere penge i nye sociale indsatser. Fonden skal altså supplere eksisterende indsatser og tiltrække ekstern kapital til velfærdsindsatser, der ellers ikke ville blive sat i gang. Hvis indsatserne virker og eksempelvis skaffer kontanthjælpsmodtagere i job, får investorerne et økonomisk afkast. Omvendt betaler kommunen ikke en krone, hvis de aftalte resultater ikke opnås.

Den Sociale Investeringsfond bliver forhåbentlig endnu et godt eksempel på, at både den offentlige og private sektor og ikke mindst borgerne kan få en gevinst ud af, at vi samarbejder om at udvikle vores velfærd. Og jeg håber, at fonden kommer til at gøre en positiv forskel for mennesker, der har det svært, samtidig med at det offentlige får mere ud af de mange penge, vi hvert år bruger på sociale indsatser.