Sophie Løhde

Politisk ordfører og medlem af Folketinget for Venstre

Forældre skal selv kunne vælge deres børns skole

Bragt i Allerød Nyts netavis 23. maj

Jeg er helt enig med Marie Timmermann, der her i avisen skriver, at folkeskolen skal kunne rumme alle børn. Vores folkeskoler er nemlig et af de steder, hvor børn og unge fra alle samfundslag kan mødes på tværs af sociale og kulturelle skel og dermed få indsigt i hinandens liv. Folkeskolerne skal bl.a. derfor have ordentlige rammer og vilkår.

Men det betyder ikke, at der ikke skal være plads til fri- og privatskoler, og at deres vilkår skal forringes. Vi har i Danmark en god og lang tradition for fri- og privatskoler, der giver forældre mulighed for selv at vælge den skole for deres børn, som de mener er den rigtige.

Den tradition skal vi bevare. I Venstre går vi derfor vil valg på, at statens tilskud til fri- og privatskoler skal holdes på det nuværende niveau, hvor skolerne får 76 pct. af udgifterne til en årselev i folkeskolen. Socialdemokratiet vil skære tilskuddet ned til 71 pct. Skolerne vil dermed samlet miste 365 mio. kr. om året.

Forringelsen vil betyde, at op mod 100 skoler vil være truet af lukning. Og forældre, som ønsker at sende deres børn på en fri- eller privatskole, vil skulle betale mere for deres børns skolegang. Det vil afskære forældre med mindre indkomster fra det frie skolevalg.

Det vil være en helt forkert vej at gå. For det skal ikke kun være dem med flest penge på bankkontoen, der skal have mulighed for selv at vælge den rigtige skole for deres børn.