Sophie Løhde

Folketingsmedlem og innovationsminister

Få frihed til at drive jeres egen skole

Bragt i Frederiksborg Amts Avis 23. april 2019


Hvad betyder det, hvis en folkeskole får frihed til selv at tage stilling til omfanget af understøttende undervisning, lektiehjælp, klassestørrelse, den digitale elevplan eller andre ting, som normalt er styret fra staten? 

Og hvad hvis en kommune giver en folkeskole friere tøjler, når det for eksempel gælder udarbejdelse af kvalitetsrapporter og læseplaner eller sammensætning af skolebestyrelsen? 

Det skal regeringens frihedsforsøg på folkeskoler gøre os klogere på. 

Vi ønsker at blive klogere på, hvordan elevernes faglige niveau og det gode børneliv udvikler sig, hvis flere beslutninger bliver taget på den enkelte folkeskole. 

For vi ved, at ved at give lokal frihed, kommer der engagement, udvikling og ansvar retur. Det er absolut ikke selvskrevet, at gode løsninger på, hvordan man løfter kvaliteten i det offentlige, kommer fra Christiansborg. Tag bare andelsforeninger, højskoler og frie grundskoler. Det er løsninger, der er vokset op nedefra - fra civilsamfundet - og som har givet solide resultater og skabt værdi i samfundet. Den virkelyst ønsker vi at styrke i folkeskolen. 

Frihedsforsøg
Det er lige netop derfor, regeringen sætter gang i et frihedsforsøg for folkeskoler. 

Vi håber, at op til 75 folkeskoler og deres kommune har mod på at kaste sig ud i frihedsforsøget de kommende fire skoleår. Det kræver engagerede ledelse, lærere, pædagoger og forældre på skolen. Og det kræver, at kommunerne spiller med. Folkeskolerne og kommunerne vælger selv ud fra en længere liste, hvad de konkret ønsker frihed til. Det blander vi os ikke i. 

Med frihed hører som bekendt ansvar. Derfor kræver forsøget, at folkeskolerne tager lokalt ejerskab over, hvordan de ønsker at indrette sig pædagogisk og indholdsmæssigt. Forsøgene skal være pædagogisk begrundede. I regeringen føler vi os forsikret om, at de lokale kræfter forstår at forvalte både frihed og ansvar til gavn for skolerne. Det er kernen i demokrati. Selv om vi ikke ved, hvad der konkret kommer ud af de op til 75 folkeskolers erfaringer med øgede frihedsgrader, er vi ikke i tvivl om, at det er rigtigt at uddelegere både mere frihed og handlekraft til at drive skole til folkeskolerne. 

Vores håb er, at rigtig mange folkeskoler og kommuner har lyst til at være en del af forsøget og sammen med os være nysgerrige på, hvad der kommer ud af øgede frihedsgrader til folkeskolerne. Vi er overbeviste om, at der vil vokse nye, gode ideer frem til, hvordan vi både kan udvikle folkeskolen, luge ud i unødvendigt bureaukrati og løse opgaver smartere til gavn for borgerne.