Sophie Løhde

Politisk ordfører og medlem af Folketinget for Venstre

Ekstra til børn og ældre

Bragt i Frederiksborg Amts Avis den 23. maj 2019

De kommende år bliver der 80.000 flere ældre og godt 50.000 flere små børn.

Det er en positiv udvikling. For det er et udtryk for, at flere danskere lever længere og dermed får flere år til at nyde deres otium. Og at de unge ser lyst på fremtiden og ønsker at stifte familie.

Men udviklingen betyder også, at udgifterne til ældrepleje og dagtilbud vil stige.

Hvis vi skal fastholde vores velfærd, så vores ældre kan få en værdig og omsorgsfuld pleje, og vores børn kan gå i gode og trygge daginstitutioner, skal vi derfor investere i vores velfærd.

I Venstre har vi givet et løfte om, at vi år for år vil løfte vores velfærd, så den krone for krone følger med de stigende udgifter. Vi vil samlet investere 69 mia. kr. i mere og bedre velfærd frem mod 2025.

Og modsat Socialdemokratiet vil vi løfte vores velfærd, uden at hårdt arbejdende danskere skal betale mere i skat. Det kan vi gøre, fordi vi har ført en ansvarlig økonomisk politik.

Derfor kan vi nu bruge flere penge på fx at ansætte mere sundhedspersonale på sygehusene og i ældreplejen og flere pædagoger i daginstitutionerne.