Sophie Løhde

Politisk ordfører og medlem af Folketinget for Venstre

Aftale sikrer bedre hjælp til Halsnæs

Bragt i Frederiksborg Amts Avis 6. april 2019

Hvis man får hjertestop eller bliver ramt af livstruende sygdom, kan få minutter være forskellen på liv og død. Derfor er det selvsagt helt afgørende, at akuthjælpen er hurtigt fremme.

I dag bliver Halsnæs desværre betragtet som et yderområde i regionen, og det kan mærkes på responstiderne, når borgerne ringer 112. I Venstre mener vi ikke, at det er godt nok. Det er faktisk for dårligt. Vi ønsker at forbedre responstiderne, og vi foreslår derfor at placere et nyt akutberedskab i form af en ambulance, akutbil eller akutlægebil, som særligt skal målrettes Halsnæs og omegn.

For alle skal kunne få hurtig hjælp, hvis de bliver ramt af akut sygdom eller kommer ud for en ulykke. Også borgerne i Halsnæs Kommune. Her forventer man selvfølgelig den samme hurtige hjælp, som hvis man havde boet i Holte eller Hillerød. Derfor glæder det mig utrolig meget, at vi nu kan give borgerne i Halsnæs tryghed for hurtigere hjælp.

Det nye akutberedskab er en del af den sundhedsaftale, som vi i VLAK-regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. Det er et meget konkret eksempel på, hvordan sundhedsaftalen vil gøre en mærkbar forskel for borgerne lokalt.

Og derudover følger der ekstra penge til markant flere praktiserende læger, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter samt nye moderne sundhedshuse og flerlægepraksisser.