Min kreds

08 juli 2015 10:03 via stemsophie.dk

 

KÆRE BORGER I NORDSJÆLLAND

Folketingsvalget handler om Danmarks fremtid. Langsigtet vækst og flere private arbejdspladser er forudsætningen for, at vi også i fremtiden kan sikre velstand og velfærd.

Netop derfor skal vi gennemføre reformer, så vi får skabt flere danske arbejdspladser og det kan betale sig at arbejde.

Vi skal investere i vores fælles sundhedsvæsen, løfte kvaliteten i ældreplejen og sikre tryghed til os alle.

Jeg er født og opvokset i Birkerød, og jeg har over 13 års politisk erfaring fra lokal-, regional- og landspolitik.

Siden 2007 har jeg siddet i Folketinget for Nordsjællands Storkreds, hvor jeg selv har boet det meste af mit liv. Jeg sætter en ære i at repræsentere et område, hvis byer- og landsbysamfund, virksomheder samt unikke natur ligger mig stærkt på sinde.

Jeg vil sikre dig en stærk nordsjællandsk stemme i Folketinget.

Derfor håber jeg, du vil vise mig din tillid ved at give mig din personlige stemme den 18. juni.

 

Med venlig hilsen

 

Sophie Løhde (V)
Folketingsmedlem, Nordsjællands Storkreds