Mærkesager

08 juli 2015 10:24 via stemsophie.dk


DET SKAL KUNNE BETALE SIG AT ARBEJDE
Næsten 800.000 danskere i den arbejdsduelige alder er på offentlig forsørgelse. Nogle taber ligefrem penge på at stå op om morgenen og gå på arbejde, og andre får så lidt som seks kroner ekstra udbetalt i timen ud af at tage et arbejde. Venstre vil indføre et loft over kontanthjælpen, og sænke skatten på små arbejdsindkomster. Jeg mener, at det altid skal kunne betale sig at arbejde.
 

ET SUNDHEDSVÆSEN I VERDENSKLASSE
Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Patienten skal sættes i centrum, og vi skal sikre hurtig udredning, behandling og genoptræning til alle. Fx skal behandlingsgarantien på 30 dage genindføres.

Venstre vil investere i sundhedsvæsenet, og vi vil igangsætte Kræftplan 4, der skal sikre hurtigere og bedre kræftbehandling bl.a. med en patientansvarlig læge. Alt for mange patienter venter i dag for længe, og for mange oplever et usammenhængende forløb. Det kan og skal vi gøre bedre.
 

MERE TRYGHED OG FÆRRE INDBRUD
Nordsjælland har i dag en kedelig rekord i indbrud. Det er helt uacceptabelt. Vi vil investere i en tryghedspulje bl.a. til målrettet indsats mod bandekriminalitet, indbrud og udenlandske kriminelle. Vi skal slå langt hårdere ned på bander, og flere udenlandske kriminelle skal afsone i hjemlandet frem for i danske fængsler.
 

FLERE PRIVATE ARBEJDSPLADSER
Private arbejdspladser er forudsætningen for vores fælles velfærd. Derfor skal vi indføre et skatte- og byrdestop samt sikre målrettede skattelettelser. Vi vil også genindføre BoligJob-ordningen, der har skabt en masse arbejdsplaser, og vi vil standse overimplementering af EU-regler, der sender arbejdspladser ud af landet.
 

FAST OG FAIR UDLÆNDINGEPOLITIK
Der er behov for en ny udlændingepolitik. Vi skal være åbne for de udlændige, der kan og vil, men lukke for dem, der ikke vil. Regeringen har lempet udlændingepolitikken mere end 30 gange, og bl.a. givet en flygtningefamilie 10.000 kr. mere om måneden. Det har gjort det mere attraktivt at søge asyl i Danmark, og vi har i dag har et rekordhøjt antal asylansøgere. Det er uholdbart. Vi skal have strammere udvisningsregler for kriminelle udlændige og øget hjælp til flygtninge i nærområderne.