Sophies CV

31 december 2016 11:34 via stemsophie.dk

Sophie Løhde, født 11. september 1983 i Birkerød, datter af direktør Ole A. Jacobsen og kunsthandler og fhv. borgmester Karin Løhde.


Politisk karriere

Minister for offentlig innovation fra 28. november 2016

Sundheds- og ældreminister fra 28. juni 2015.

Sundhedsordfører fra 2011 til 2015.
Kommunalordfører 2010 til 2011.
Forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, SU-ordfører og ordfører for Færøerne fra 2007 til 2011. 

Medlem af Folketinget siden 13. november 2007 som kandidat for Venstre i Egedalkredsen, Nordsjællands Storkreds.

Uddannelse og erhverv
Bachelor i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School, fra 2004 til 2007.
 
Projektkonsulent, Kristiansen Strategy, 2007.
Politisk assistent for MF Michael Aastrup Jensen, Christiansborg, fra 2005 til 2007.

Tillidshverv
Medlem af amtsrådet i Frederiksborg Amt fra 2002 til 2006, formand for psykiatriudvalget, næstformand for udvalget for uddannelse, erhverv og kultur og medlem af kulturrådet.  

Domsmand ved Østre Landsret fra 2003 til 2007. 
 
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune fra 2006 til 2007, medlem af sammenlægningsudvalget, næstformand for kultur- og fritidsudvalget og medlem af social- og sundhedsudvalget. 
 
Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden fra 2006 til 2008, medlem af forberedelsesudvalget, forretningsudvalget og underudvalget for psykiatri og socialområdet. 
 
Formand for bestyrelsen for Frederiksborg Linnedservice A/S fra 2006 til 2010. Medlem af bestyrelsen for Frederiksborg Linnedservice A/S fra 2010 til 2015.