Vi husker og handler på løfterne om en indsats mod demens

DEBATINDLÆG - af Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister, bragt i Jyllands-Posten den 21. september 2015.

Alzheimer og demens er for alvor sat på dagsordenen i dag. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. 21. september er nemlig international Alzheimerdag, hvor budskabet er: ’Husk mig’.

Det er et vigtigt budskab. For selvom sygdommens ubarmhjertige ansigt viser sig på dem, vi holder af, så skal vi huske, at mennesket bag sygdommen stadig er der.

Vi kender alle sammen nogen, der er eller har været berørt af demens, der er en forfærdelig folkesygdom, som vender op og ned på livet og hverdagen for både den, der får demens, og de pårørende.

I dag skønnes det, at mellem 39-85.000 danskere har en demenssygdom, og det forventes desværre, at flere vil blive ramt af demens de kommende år.

I regeringen er vi klar over, vi står over for en stor udfordring, og at der er mange spørgsmål, som presser sig på: Hvordan kan vi eksempelvis opspore og diagnosticere flere med demens? Hvordan skaber vi bedre fysiske rammer for demente? Og hvordan giver vi pårørende bedre rådgivning, aflastning og støtte?

Som det fremgår af spørgsmålene, er det en stor opgave at gøre indsatsen på demensområdet bedre og mere sammenhængende, men det skal ikke afholde os fra at gå i gang med opgaven. Og i regeringen husker og handler vi på løftet om, at vi vil styrke indsatsen mod demens. Derfor vil vi lave en national handlingsplan for demens 2025, som tager udgangspunkt i 3 overordnede mål.

For det første skal Danmark være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.

For det andet skal behandling og pleje af mennesker med demens tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på tidlig indsats, nyeste viden og øget forskning. Det betyder bl.a., at vi i tilrettelæggelsen af pleje- og behandlingsforløb skal have respekt for den enkelte demente. For hver eneste borger har sin livshistorie, sin hverdag og sine behov.

Demens rammer imidlertid også familier, venner og pårørende. Derfor er det også et mål, at pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte. For vi må ikke glemme, at demens er en særlig udfordring for de pårørende, som både skal håndtere sygdommen og egen sorg ved at miste en del af kontakten til et menneske, de holder af.

Mit udgangspunkt for arbejdet med handlingsplanen er dialog og inddragelse. Jeg har ikke en færdig køreplan for fremtidens indsatser klar. Jeg vil have en grundig og inddragende proces, før vi lægger sporene til de gode løsninger og prioriteringer på de mange udfordringer.

Derfor vil jeg resten af året og i første halvdel af 2016 indsamle input og inspiration. Jeg vil tage rundt i landet og møde demente og pårørende, jeg vil lytte til de faglige og politiske aktører, der arbejder med demensområdet, og jeg vil kigge til udlandet, hvor f.eks. England, Holland og Norge allerede er godt oppe i gear, når det handler om at tackle fremtidens demensudfordring.

For den kommende handlingsplan skal rykke noget ude i virkeligheden. Den skal gøre en forskel for mennesker med demens, deres pårørende og alle de fagpersoner, der plejer og behandler mennesker med demens. Derfor ser jeg frem til at sætte mig i spidsen for et ambitiøst projekt med at udarbejde Danmarks nye nationale handlingsplan for demens 2025.