Venstre sikrer styrket sundhedsindsats for udsatte grupper

Pressemeddelelse. Torsdag den 25. oktober 2012

I dag er der indgået satspuljeaftale for 2013-2016 på sundhedsområdet. Her er det lykkedes, at komme igennem med samtlige prioriteringer fra Venstres finanslovsforslag. Bl.a. har Venstre sikret kortere ventetid på behandling af overvægtige børn og unge, hvor der i dag er meget lang ventetid. Frem til 2016 vil der blive afsat 24 mio. kr. ekstra til netop denne gruppe.

- Venstre har sikret, at behandlingen af overvægtige børn og unge er blevet opprioriteret. Overvægt hos børn kan medføre alvorlige følgesygdomme i voksenalderen. Typisk er det også overvægtige børn, der bliver mobbet. Derfor har det været helt centralt for at sikre, at der bliver gjort noget for denne sårbare gruppe af børn, siger Venstres sundhedsordfører Sophie Løhde.

Venstre glæder sig også over, at der har været enighed om at løfte indsatsen i psykiatrien. Bl.a. vil børn med angstlidelser blive tilgodeset, og indsatsen over for pårørende vil blive styrket. Det glæder Venstres psykiatriordfører Jane Heitmann.

- Som psykiatrisk patient er de pårørende den vigtigste ressource. Jeg glæder mig særligt over, at der bliver gjort noget ekstra for børn med psykisk syge forældre, siger Jane Heitmann.

Det er også glædeligt, at der nu bliver sikret kortere ventetid på behandling af mennesker med kroniske smerter. Derudover har Venstre fået afsat penge til en oplysningskampagne om knogleskørhed målrettet ældre og svage, der er i risiko for ikke at blive diagnosticeret og behandlet.

For yderligere information: Sundhedsordfører Sophie Løhde Telefon: 3337 4508 Mail: [email protected]
For yderligere information: Psykiatriordfører Jane Heitmann Telefon: 6162 5196 Mail: [email protected]