Pas bedre på brysterne


Af Randi Mondorf, kandidat til regionsrådet og Sophie Løhde, MF, Sundhedsordfører

Alt for mange kræftpatienter i venter i dag alt for lang tid på at få de undersøgelser og behandlinger, som skal redde deres liv. I Region Hovedstaden er det fx kun hver fjerde af de kvinder, der skal opereres for brystkræft, som bliver opereret inden den fagligt fastsatte tidsfrist på 27 dage, mens det i Region Midtjylland gælder for hele 94 pct. af patienterne. Det svarer til, ifølge Kræftens Bekæmpelse, at der alene på et enkelt kvartal er 200 brystkræftpatienter, som er blevet behandlet for sent. Vel og mærke alene i Region Hovedstaden.

Vi skal passe bedre på brysterne. Brystkræft er den kræftform, der er mest udbredt blandt kvinder. Det er simpelthen ikke godt nok, at regionen ikke er i stand til at levere kræftbehandling uden unødig ventetid. Det må aldrig være postnummeret som afgør ens muligheder for at komme hurtigt i behandling. Alle patienter fortjener hurtig behandling til en høj faglig kvalitet.

I Region Hovedstaden er tallene desværre nedslående på en række behandlingsområder, hvor også patienter med hoved- og halskræft, prostatakræft og livmoderhalskræft i dag venter alt for længe. Blandt patienter i Region Hovedstaden med hoved- og halskræft er det endda kun hver tiende, der får strålebehandling inden for tidsfristerne.

I Venstre mener vi, at det er helt uacceptabelt, at så mange patienter ikke får undersøgelse og behandling inden de fagligt fastsatte tidsfrister. Kræftbehandling skal leveres uden unødig ventetid. Det gælder også i Region Hovedstaden, og det vil vi gerne være med til at forbedre i regionen, hvor vi fx skal øge behandlingskapaciteten ved at udvide åbningstider og sikre styrket sammenhæng i indsatsen.

Det er tid til forandring i Region Hovedstaden. Det er tid til at sikre bedre og hurtigere kræftbehandling.