Ministerens forkvaklede sundheds-ABC

" A-B-C-D-E-F-G, I får ringe garanti".
Sådan burde man måske omskrive den velkendte børnesang.
I Astrid Krags sundheds-ABC er det nemlig sådan, at patienterne skulle få det bedre, når regeringen forringer behandlingsgarantien.
Ministeren skriver i Jyllands-Posten 3/ 12: »Vi kan ikke - som Venstre - se fornuften i, at patienter med mindre alvorlige lidelser, der godt kan vente lidt længere, kommer hurtigere i behandling på private sygehuse«. Der har hun for en gangs skyld ret. Vi kan ganske enkelt ikke se fornuften i, at en meget stor andel af patienterne, der i dag har ret til hurtig behandling inden for en måned, ikke skal have denne rettighed fremover.

Patienten i centrum
For Venstre er det afgørende, at vi sikrer rammerne for et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der sætter patienterne i centrum og er optaget af at sikre behandling bedst, hurtigst og billigst.
Det indebærer også, at alle uanset pengepungens størrelse skal have adgang til hurtig behandling på privathospital, hvis det offentlige ikke kan følge med. Faktum er, at behandlingsgarantien har sikret 570.000 patienter hurtigere behandling, end de ellers ville have fået.

Garanti forringes
Regeringens forringelse af behandlingsgarantien betyder, at de mennesker, som ministeren betegner som "mest syge", vil have nøjagtig de samme vilkår som i dag. Alle andre vil få forøget deres ventetid på behandling, før de får retten til at vælge ventetiden fra.
Ministerens såkaldte "forbedring" svarer altså reelt til at fortælle landets patienter, at alle får det bedre af, at ingen behandles hurtigere. Det er vi grundlæggende uenige i. Regeringen burde være optaget af at bekæmpe ventelister i stedet for at bekæmpe behandlingsgarantien.

Arbejdsløse bagest i køen
Derudover har vi blot tilladt os at undre os over, at f. eks. arbejdsløse kan blive skubbet bag i køen i forhold til én, der er i job. Vi er med på, at der er tale om en helhedsvurdering. Men det ændrer bare ikke ved, at beskæftigelse pludselig sender arbejdsløse og pensionister bagud i køen.
Regeringen har ellers slået på tromme for en "fri og lige adgang" til sundhedssystemet.
Selv med sundhedsministerens helt særlige ABC må det være svært at læse, at en mere ulige adgang til hurtig behandling giver danskerne en mere fri og lige adgang.
Men vi kan jo tage sangen igen, hvis det kniber.