Flere penge til sundhed

Sophie Løhde fortalte på velbesøgt workshop om Venstres mærkesag, der handler om igen at få patienten i centrum. Foto: Henrik Bjerregrav

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark - men det er ikke godt nok. Og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er enige om, at sundhedsvæsenet er et af de områder, der skal prioriteres yderligere, hvis vi får en borgerlig regering efter valget.
 
Sundhedsvæsenet er en af grundpillerne i den offentlige sektor. Vi ønsker derfor at styrke og prioritere sundhedsvæsenet, for der er fortsat store problemer, der skal løses. Vi fire partier er enige om, at der skal sættes ind på i hvert fald seks punkter:
 
Vi vil genindføre en 30 dages behandlingsgaranti til alle. Ingen skal vente mere end 30 dage på behandling, for selv om ventetiderne er faldet lidt, er det slet ikke nok. Og der er store regionale forskelle på ventetiderne, så nordjyder f.eks. venter 153 dage på operation for grå stær. 153 dage! Derfor skal vi have rullet regeringens forringelser af det udvidede frie sygehusvalg tilbage og genindføre 30 dages behandlingsgaranti, så alle uanset pengepung og postnummer kan blive behandlet på et privathospital, hvis ventetiden i det offentlige er for lang.
 
Patienterne skal have en reel ret til hurtig udredning i sundhedsvæsenet. Regeringens udredningsret har været en fiasko. Det afgørende er, at patienten behandles – ikke hvor patienten behandles. Derfor skal udredningsretten være omfattet af det frie sygehusvalg, så patienten kan få hjælp på et privathospital, hvis ventetiden i det offentlige er for lang. Patienten skal der hen, hvor der er ledig kapacitet og kort eller ingen venteliste.
 
Den danske kræftbehandling skal op på højeste internationale niveau. Der skal skabes tryghed og sammenhæng i patientforløbene, så kræftpatienter ikke bliver kastebolde mellem forskellige afdelinger, læger og behandlinger. Derfor er der behov for Kræftplan IV, der bl.a. skal sikre en patientansvarlig læge. Noget, som regeringen desværre ikke har villet være med til.
 
Psykisk syge patienter skal have bedre patientrettigheder og ikke vente unødigt længe på en diagnose eller behandling. Derfor skal psykisk syge også have retten til at fravælge det offentlige, hvis ventetiderne overskrider 30 dage – både for udredning og behandling.
 
Vi skal have mest muligt ud af hver eneste krone, vi investerer i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Derfor er vi enige om, at sundhedsvæsenet fremover skal benytte sig af offentligt-privat samarbejde, hver gang det kan øge kvaliteten eller sænke ventetiderne.
 
Og endelig ønsker vi stop for stigningen i brugerbetalingen. Der er i dag brugerbetaling i sundhedsvæsenet, og under Helle Thorning (S) er den endda hævet flere steder. Vi fire partier er enige om, at der ikke skal indføres ny brugerbetaling i den kommende valgperiode – heller ikke hos den praktiserende læge. Hvis nogen påstår det modsatte, så vil det være ren og uvederhæftig skræmmekampagne.