Er 31 lempelser uden betydning?

20.000! Tyvetusinde asylansøgere kommer til Danmark i år. Det er i hvert fald det tal, regeringen selv regner med i den senest opjusterede version. Det er fordobling af de hidtidige skøn, men vanen tro har regeringen ikke set det komme. Rundt i landet har Udlændingestyrelsen til gengæld været rundt på kroer og hoteller for at skaffe ekstra overnatning, men ingen ved, hvor vi skal gøre af den stadigt stigende strøm af asylansøgere.

Vel er der konflikter og ufred, hvilket medvirker til at øge flygtningestrømmene, men det forklarer bare ikke alene, hvorfor så mange af dem søger mod Danmark for at søge asyl. Regeringen kan ikke selv komme i tanker om, hvad årsagen kan være, men et hint kunne være, at regeringen siden sin tiltrædelse har lempet udlændingepolitikken 31 gange.

Regeringen er som altid fuldstændig uenig. Vi har ikke gjort noget, lyder det (og det passer jo også tit, særligt hvis det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser og den slags). Men det har den røde regering altså. Den har fx givet asylansøgere mulighed for at bo og arbejde uden for centrene, og den har afskaffet starthjælpen, 225-timersreglen, kontanthjælpsloftet og optjeningsprincippet for børnepenge, så gevinsten bliver større, hvis en asylansøgning imødekommes. Desuden er det blevet nemmere at blive familiesammenført.

Alt det har ikke stået hen som en hemmelighed ude i verden, har vi kunnet læse i medierne. Bl.a. har flygtninge og menneskesmuglere over for Jyllands-Posten beskrevet Danmark som et af de mest attraktive lande at søge asyl i.

Venstre anerkender, at der er forfærdelige krige rundt i verden, men det ændrer ikke på, at hele området er løbet løbsk for regeringen. Alligevel hævder regeringen fortsat, at det ikke er dens politik, der er skyld i, at asylansøgere strømmer ind over grænsen, men helt ærligt: Der er selvfølgelig en grund til, at asylansøgere ikke stopper i Spanien eller Italien. Regeringen har med deres lempelser givet dem 31 grunde mere til at søge mod Danmark.

Lempelserne koster samfundet 1 milliard kroner årligt. Det var i hvert fald omkostningen, inden den seneste opjustering af antallet af asylansøgere. Nu kan det blive meget dyrere. Hvor skal de penge komme fra? Jo, Socialdemokraternes politiske ordfører svarede frejdigt under torsdagens åbningsdebat, at pengene skal komme, ”hvor de plejer at komme fra”. Men hun kom det ikke nærmere. Men mon ikke svaret som sædvanligt ender med at være fra borgernes lommer?

Der er en grænse for antallet af asylansøgere, vi kan integrere i Danmark. Det antal er nået, efter regeringen har gjort det betydeligt mere attraktivt at søge til Danmark. Venstre vil en anden vej.

Som bragt på politik.tv2.dk