Bedre kræftbehandling og styrkede patientrettigheder

Hvis man kigger på vores nabolande, er chancen for at overleve en kræftsygdom stadig lavere i Danmark. Hertil kommer, at der i dag er meget store regionale forskelle på kræftbehandlingen i Danmark i forhold til både ventetid og behandlingskvalitet.

Venstre prioriterer sundhedsområdet højt. Et godt og trygt sundhedsvæsen er nemlig en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund, og derfor ønsker Venstre en massiv investering i sundhedsvæsenet.

Vi ønsker at styrke patienternes rettigheder, og dermed skabe en mere fri og lige adgang for alle patienter til hurtigere udredning, behandling og genoptræning.
Derudover foreslår vi en Kræftplan IV, der skal forbedre kræftbehandlingen og sikre, at sundhedsvæsenet også fremadrettet er i stand til at tage hånd om de kommende års store udfordringer på kræftområdet.

For Venstre er svaret nemlig klart: Patienterne skal igen sættes i centrum.
På en række områder venter patienterne i dag for længe på udredning, behandling og genoptræning.

Det er skidt for den enkelte, og dyrt for samfundet når patienter står på venteliste frem for at kunne vende tilbage til familie-og arbejdsliv.

Derfor er vi optaget af at bekæmpe ventelister, mens regeringen desværre har været optaget af at forringe borgernes frie valg på fx ældre-sundhedsområdet. I modsætning til regeringen ønsker vi at styrke patienternes rettigheder, og dermed give patienterne nogle bedre rettigheder til at kunne fravælge lange ventetider til udredning, behandling og genoptræning.

Stort økonomisk løft
Samtidig er der behov for at styrke kræftområdet. Nøjagtig som vi gjorde, da vi sidst havde regeringsansvaret. Her fik området et stort økonomisk løft, og det lykkedes os at reducere ventetiderne, sikre bedre kvalitet og ikke mindst stigende overlevelse. Vi er nået rigtig langt på kræftområdet -ikke mindst takket være sundhedsvæsenet mange dygtige medarbejdere. Men vi er fortsat ikke i mål, når det gælder visionen om at sikre kræftbehandling på højeste internationale niveau.

Hvis man eksempelvis kigger på vores nabolande, er chancen for at overleve en kræftsygdom stadig lavere i Danmark. Hertil kommer, at der i dag er meget store regionale forskelle på kræftbehandlingen i Danmark i forhold til både ventetid og behandlingskvalitet. Det er simpelthen ikke godt nok.

Det må ikke være ens postnummer som afgør, hvor god og hurtig en behandling man modtager som kræftpatient.

Derfor foreslår vi en ny Kræftplan med en række initiativer, der skal sikre hurtigere behandling, højere kvalitet og mere sammenhæng i behandlingsforløbet. Eksempelvis foreslår vi, at alle kræftpatienter på sigt får en patientansvarlig læge, så vi kan styrke den lægelige kontinuitet og ansvaret for den enkelte patient. Det vil skabe mere tryghed, og bidrage til at sikre bedre sammenhæng i patientforløbene og ikke mindst færre svigt i overgangene for den store gruppe af kræftpatienter, der ofte er i sideløbende behandlinger på forskellige sygehuse og afdelinger.

Dobbelt så meget afsat Med Venstres finanslovsudspil løfter vi sundhedsområdet med en mia. ekstra i 2015, og der er naturligvis tale om et varigt løft af området. Helt konkret afsætter vi dobbelt så meget til sundhedsområdet, som det regeringen foreslår -både i alt og på kræftområdet. Det sker inden for rammerne af et udgiftsstop i en af verdens største offentlige sektorer, hvor vi til gengæld foreslår at reducere udgifterne til bl. a. udlændige og udviklingsbistand.

Vi ønsker et sundt Danmark -både i forhold til økonomien, og i forhold til et stærkere og bedre sundhedsvæsen til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.                        

Som bragt i Frederiksborg Amts Avis