Akutpakke skal få patienter væk fra gangene

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået en aftale med partierne bag finansloven 2016 om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene. Akutpakken er første del af en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har afsat 1,2 milliarder kroner til.

 

Svage ældre skal ikke ligge på sygehusenes gange, fordi der ikke er plads inde på sengestuerne.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har i dag indgået en aftale med partierne bag finansloven 2016 – Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – om en akutpakke mod overbelægning på landets sygehuse.

Akutpakken er første del af en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har afsat 1,2 milliarder kroner til.

”Jeg er glad for, at der i forligskredsen er bred enighed om at sætte ind mod overbelægningen nu og her. Med akutpakken starter vi det lange og seje træk dér, hvor problemet med patienter på gangene er størst, nemlig på de medicinske og geriatriske afdelinger”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Flere initiativer i akutpakke
Akutpakken fordeler 415 mio. kr. på flere initiativer, som sammen skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.

Et af initiativerne er at udbrede erfaringerne fra projekt ”Sikkert Patientflow”, som er afprøvet på 12 akutsygehuse. Et styrket samarbejde på tværs af sygehuset sørger for, at patienterne kan blive indlagt på de afdelinger, hvor der er plads, og at der sker et frivilligt udlån af personale til de travleste afdelinger.

Akutpakken rummer også penge til at ansætte flere læger og sygeplejersker ude på afdelingerne og udvide åbningstider i eksempelvis ambulatorier.

Med finanslovsaftalen og regeringens økonomiaftale med regionerne er der dermed fra 2016 samlet prioriteret 200 mio. kr. om året til ekstra kapacitet.

Sundheds- og ældreministeren tror på, at initiativerne i akutpakken vil gøre en væsentlig forskel ude på sygehusene.

”Kampen mod overbelægning handler ofte om arbejdstilrettelæggelse og et konstant fokus. Og med akutpakken får sygehusene en række redskaber, der kan gøre noget grundlæggende ved problemet. Overbelægningen på landets sygehuse er ikke væk i morgen, men vi har taget et vigtigt skridt med akutpakken”, siger Sophie Løhde.

Læs hele aftalen om akutpakken på Sundhedsministeriets hjemmeside her