Åbenhed frem for mistillid

Det skal ikke længere være tilladt for læger at investere så meget som en krone i lægemiddel- og medicoindustrien, hvis det står til sundhedsmister Astrid Krag (SF). Hun vil nemlig forbyde det lægerne at have investeringer i virksomheder, der har noget som helst at gøre med udvikling, produktion eller salg af lægemidler og medicinsk udstyr.

Sidste år nedsatte Astrid Krag ellers et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kan lave nogle nye, klare retningslinjer, der skal skabe større åbenhed omkring mulige interessekonflikter i mellem sundhedspersonalet og lægemiddel- og medicoindustrien.

Udvalget, der har repræsentanter fra hele sundhedssektoren, anbefaler bl.a. et loft på 300.000 kr. for sundhedspersonalets investeringer i lægemiddelindustrien. Samtidig afviser ekspertudvalget, at mindre investeringer ”vil påvirke den enkelte sundhedspersons adfærd”. Heraf fremgår det også, at ”arbejdsgruppen finder ikke, at målsætningerne om optimal faglig og uvildig behandling gør det nødvendigt helt at udelukke sundhedspersoner fra denne form for personlig formuepleje”.

Sundhedsministeren har altså meget ringe tillid til de faglige anbefalinger fra hendes egen ekspertgruppe og desværre slet ingen tillid til, at landets læger ikke er i lommen på industrien, hvis dele af deres pensionsopsparing tilfældigvis er placeret i aktier i store børsnoterede selskaber som fx Novo Nordisk eller Lundbeck.

Lad mig gøre det helt klart: Jeg er meget optaget af patientsikkerheden. Borgerne skal altid kunne føle sig sikre på, at de råd, de får fra lægen, er fagligt solide og uafhængige af industrien. Ekspertudvalget blev da også oprindelig nedsat, mens Venstre sad i regering, fordi vi havde og fortsat har et ønske om mere klare regler for læger og andre sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien.

Men reglerne skal bygge på åbenhed og ikke mistillid, som SF vil gøre det. Og hvis SF får sin vilje, hvad bliver så det næste? Må ansatte i Klima- og Energiministeriet ikke investere i Vestas? Må skolelærere ikke sætte en skilling i et forlag, der udgiver skolebøger?

Det er naturligvis sat lidt på spidsen, men det er, fordi jeg simpelthen ikke mener, at der er noget sagligt grundlag for at mistænkeliggøre lægerne, som sundhedsministeren desværre lægger op til.

Jeg tror heller ikke på, at danskerne vil sige nej til at hoppe i tandlægestolen, fordi tandlægen har investeret en smule i Lundbeck, eller at man vil gå uden om en ørelæge, der måtte have en Novozymes-aktie eller to.

Der skal som tidligere nævnt ikke være tvivl om, at en læge giver patienter den korrekte medicin, men sundhedsministerens forbud er bare skudt langt over målet. Eller som formanden for Lægeforeningen udtaler: »Sundhedsministeren skyder gråspurve med kanoner, når hun vil have et totalforbud mod aktieinvesteringer. Det er et for vidtgående indgreb i den personlige frihed«.

Det kan godt være, at ”personlig frihed” ikke er særlig meget på mode i SF, men jeg håber på da, at åbenhed og tillid stadig er blandt de begreber, der har en positiv klang, så vi kan få lavet nogle nye regler uden at mistænkeliggøre samtlige læger i landet. Det tror jeg både patienter, læger og alle andre er bedst tjent med.