3,4 mia. til sundhed og ældre

Af sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

 

Der er god grund til at være stolte over det løft af sundheds- og ældreområdet, som Venstre i dag har fået hjem med finanslovsaftalen. Med ekstra 3,4 mia. kroner i 2016 kan vi nu styrke en række indsatser på sundheds- og ældreområdet. 
 

Milliardbeløbet skal bl.a. bruges til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene og sikre, at der bliver taget bedre hånd om de ældre både før, under og efter deres sygehusindlæggelse.
 

Jeg synes, at det er uværdigt, at svækkede, ældre patienter skal ligge på gangene. Derfor vil vi gøre noget ved overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger. Først og fremmest med en akutpakke og dernæst med en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, så vi kan give de syge ældre et bedre og tryggere forløb.
 

I modsætning til den tidligere regering, der forringede behandlingsgarantien, så vil vi nu gøre alvor af, at vi vil sætte patienten i centrum. Det gør vi ved at styrke patienternes ret til hurtig udredning og behandling, uanset om man lider af en psykisk eller fysisk sygdom. Også det er der sat penge af til med finanslovsaftalen.
 

Endnu et fokusområde for regeringen er, hvordan vi helt grundlæggende forbedrer indsatsen over for demente borgere. Som en del af finanslovsaftalen har vi derfor sat gang i arbejdet med at lave en national demenshandlingsplan, som skal fokusere på, hvordan vi sikrer de demente et mere værdigt og trygt liv – og på en måde så vi samtidig støtter og inddrager de pårørende.
 

Desuden prioriterer vi hurtigere akuthjælp til alle dele af landet. Vi afsætter derfor en pulje, som regionerne kan søge, til bl.a. akutlægebiler, som kan sættes ind i områder, hvor akutlægehelikopterne har længere responstid.
 

Vi sætter i alt 1 mia. kroner af til at styrke en værdig ældrepleje. Fremadrettet skal hver kommune lave en værdighedspolitik, og pengene skal gå til indsatser, der understøtter værdighedspolitikken.
 

Så ja, det kan lade sig gøre at prioritere kernevelfærden selv inden for stramme økonomiske rammer.
 

Fakta om finanslovsaftalen 2016 på sundheds- og ældreområdet: 
Aftalepartierne har med finanslovaftalen bl.a. sat penge af til følgende:

  • En værdig ældrepleje: 1 mia. kr. årligt fra 2016.
  • National handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder akutpakke mod overbelægning: 320 mio. kr. i 2016, 300 mio. kr. årligt fra 2017.
  • Hurtig udredning og behandling i somatikken og psykiatrien: 300 mio. kr. i 2016, 450 mio. kr. årligt fra 2017.
  • Løft af kvaliteten på fødeafdelinger: 50 mio. kr. årligt i 2016-2019.
  • Styrket regional akutindsats i yderområder: 20 mio. kr. i 2016 til bl.a. akutlægebiler.
  • Bekæmpelse af infektioner og resistente bakterier i sundhedsvæsnet: 20 mio. kr. i 2016.
  • Dansk satsning på personlig medicin: 5 mio. kr. til en foranalyse i 2016.
  • Styrket formidling og partnerskaber inden for alternativ behandling: 5 mio. kr. i 2016.

Med finanslovsaftalen og midler fra satspuljen 2016-2019 prioriteres et markant og flerårigt løft af indsatsen for demente og ældre medicinske patienter. Det betyder, at der med aftalen om finansloven for 2016 afsættes samlet godt 2 mia. kr. til den ældre medicinske patient, inklusive demensområdet over de næste fire år.

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside: www.sum.dk